ปตท. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จาก สำนักงาน ป.ป.ช.

ปตท. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จาก สำนักงาน ป.ป.ช.

PTT081260

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (ซ้าย) รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จาก พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) (ขวา) แสดงถึงความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการดำเนินงานที่ยึดมั่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ชัดเจนในทุกขั้นตอน สร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ ปตท. เป็นสมบัติของชาติที่คนไทยภาคภูมิใจต่อไป