พลังงาน

แสดง # 
วันเด็กบางจาก 2561 “รู้สนุกคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์”
บางจากฯ รณรงค์สร้างความปลอดภัย ครบ 3 ล้านชั่วโมงทำงาน
พลังงานจับมือ ปตท. แจกข้าวใหม่เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊ม ปตท. ทั่วประเทศรับปีใหม่
บางจากฯ เติมความสุขให้คนไทย ไม่ขึ้นราคาน้ำมันช่วงปีใหม่ 7 วัน
ปตท. - สวทช. ร่วมลงนามพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ให้เป็นฐานที่ตั้งสำคัญของ EECi
บางจากฯ คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม
ปตท. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จาก สำนักงาน ป.ป.ช.
ปตท. รวมพลังเร่งส่งถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
บางจากฯ จัดเวทีเสวนา เตือนภัย วิกฤติ 2 องศา กระทบเศรษฐกิจ สังคม
สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2561-2562