ข่าวทั่วไป

แสดง # 
ยกระดับการให้บริการท่านผู้ป่วยที่มาใช้สิทธิบัตรทอง – ยกนิ้วการให้บริการที่ประทับใจที่เขตบางกอกใหญ่ฯ
ประทับตรา (คับอิ่ง) ด้วยตราประทับประจำพระองค์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน
ท่านหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ ท่านพระเถราจารย์แห่งจังหวัดกาญจนบุรี (ท่านพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี) วัดหนองบัว (วัดศรีอุปลาราม) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เคยมีโอกาสได้มอบรูปภาพท่านหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ ท่านพระเถราจารย์แห่งจังหวัดกาญจนบุรี (ท่านพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี) วัดหนองบัว (วัดศรีอุปลาราม) ใส่กรอบฯ ให้กับท่านผู้ใหญ่ และกัลยาณมิตรบางท่าน
เฮงๆ รับเทศกาลวันตรุษจีน 2567 - เตี๊ยบ หรือ พาสปอร์ตสู่สวรรค์ - ไหว้ท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภ - ชุดปัดชง
อยากให้ช่วยสนับสนุนช่วยท่านผู้สูงอายุ - คุณแม่ของผมด้วยนะครับเดือนละ 3,000 บาท
พูดถึง “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” และพระทองคำองค์ท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เดินทางมาส่งอากู๋สี่ที่สัตหีบ (ลอยอังคาร) พาอากู๋สี่กลับบ้านเกิดที่เมืองจีนแผ่นดินใหญ่แล้วนะครับผม
ฝากไว้บนแผ่นดินอีก 1 องค์ กับตำนาน “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน องค์ใหม่
อยากให้ยกเลิกใช้ใบส่งตัว - วิงวอนท่านผู้ใหญ่ฯ ช่วยเหลือ – ลดขั้นตอนเวลาเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล