ยอดผลิต NEW MG ZS ทะลุ 30,000 คัน พร้อมรุกตลาดส่งออก (B1411 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 17-23 ก.พ. 2563)

ยอดผลิต NEW MG ZS ทะลุ 30,000 คัน พร้อมรุกตลาดส่งออก

B1411 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 17-23 ก.พ. 2563

B1411

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1411 ประจำวันที่ 17-23 ก.พ. 2563