กราบสักการะ และกราบขอพรท่านท้าวสุรนารี “ท่านคุณหญิงโม” “ท่านย่าโม” “ท่านแม่ย่าโม” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี “โคราช” หรือ จังหวัดนครราชสีมา

กราบสักการะ และกราบขอพรท่านท้าวสุรนารี “ท่านคุณหญิงโม” “ท่านย่าโม” “ท่านแม่ย่าโม” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี “โคราช” หรือ จังหวัดนครราชสีมา

Than Thao Suranari Khun Ying Ya Mo

https://youtu.be/d1Thoq6LxgM

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านท้าวสุรนารี “ท่านคุณหญิงโม” “ท่านย่าโม” “ท่านแม่ย่าโม” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี “โคราช” หรือ จังหวัดนครราชสีมา

ผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านท้าวสุรนารี “ท่านคุณหญิงโม” “ท่านย่าโม” “ท่านแม่ย่าโม” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี “โคราช” หรือ จังหวัดนครราชสีมา ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปกป้องคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอจงมีแต่ความสุข ความเจริญ เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง สมหวัง สมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม กราบขอให้ท่านกัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่าน เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านนะครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านท้าวสุรนารี “ท่านคุณหญิงโม” “ท่านย่าโม” “ท่านแม่ย่าโม” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี “โคราช” หรือ จังหวัดนครราชสีมา และกราบขอให้ท่านท้าวสุรนารี “ท่านคุณหญิงโม” “ท่านย่าโม” “ท่านแม่ย่าโม” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี “โคราช” หรือ จังหวัดนครราชสีมา ได้โปรดช่วยคุ้มครองครอบครัวของผมให้สามารถก้าวผ่านปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยเถิดนะครับผม

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอพร และกราบขอให้ท่านท้าวสุรนารี “ท่านคุณหญิงโม” “ท่านย่าโม” “ท่านแม่ย่าโม” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี “โคราช” หรือ จังหวัดนครราชสีมา ได้โปรดช่วยเหลือท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

โอมเพี้ยงขอให้ทุกๆ ท่านประสบความสำเร็จกับพรที่ท่านกราบขอให้ท่านท้าวสุรนารี “ท่านคุณหญิงโม” “ท่านย่าโม” “ท่านแม่ย่าโม” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี “โคราช” หรือ จังหวัดนครราชสีมา ช่วยนะครับผม กราบขอให้พรนั้นสำเร็จทุกๆ ประการด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรร่วมเดินทางมากราบสักการะ และกราบขอพรท่านท้าวสุรนารี “ท่านคุณหญิงโม” “ท่านย่าโม” “ท่านแม่ย่าโม” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี “โคราช” หรือ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

สุดท้ายนี้ ผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านท้าวสุรนารี “ท่านคุณหญิงโม” “ท่านย่าโม” “ท่านแม่ย่าโม” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี “โคราช” หรือ จังหวัดนครราชสีมา ได้โปรดช่วยประทานโชค ประทานลาภ ประทานความเมตตา ประทานความกรุณา ประทานความสุข ประทานความเจริญรุ่งเรือง ประทานความแคล้วคลาดปลอดภัย ประทานโอกาส และประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับครอบครัวของผม และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม