“ให้โชคลาภร่ำรวย” ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

“ให้โชคลาภร่ำรวย” ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

Arkong220760 5resize

“ให้โชคลาภร่ำรวย”

“ผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย” ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม (รวมถึงแบบย้อนยุค) ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

ออนี ออนี ออนี กวง เอี้ย กง ปอห่อ ปอห่อ (กราบขออนุญาตเรียนขอพรโดยบอกชื่อของกัลยาณมิตร และครอบครัว หรือคนรู้จัก ตามด้วยพรที่ท่านต้องการกราบขอให้อากงท่านเทพเจ้ากวนอูช่วยในเรื่องต่างๆ)”

Arkong171160 No. 2

https://youtu.be/FKC_zh1M5xU

ผมกราบขออนุญาต และกราบขอรบกวนขอแชร์ และเล่าเกร็ดประวัติของทางศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในช่วงอดีตที่ผมพอจะทราบในหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ

รวมถึง ผมกราบขออนุญาตกราบเรียนแจ้งความหมายของ “ผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย” ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม (รวมถึงแบบย้อนยุค) นี้ (เฉพาะผ้ายันต์ฯ ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม) ออกในช่วงหลังเทศกาลตรุษจีน และมีช่วงที่มีการลงประทับขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ผ่านทางอาเหล่าแปะ หรือ “จับเกี๊ยมแปะ” ซึ่งในครั้งนั้นองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ได้ออกฮู้ หรือผ้ายันต์ฯ ให้กับท่านลูกศิษย์ฯ เป็นฮู้ที่มีความหมายว่า “ให้โชคลาภร่ำรวย” เพื่อให้ท่านลูกศิษย์ฯ ได้นำไปบูชาแล้วเฮงๆ รวยๆ และป้องกันอุบัติเหตุ และภัยอันตรายต่างๆ นะครับผม”

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

อากู๋สี่” อากู๋จั๊กเซี้ยะ แซ่เฮ้ง (จักเซี้ย แซ่เฮ้ง) ท่านเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสให้เขียนอักษร (อักขระ) ตัวหนังสือลงบนผืนผ้ายันต์ในครั้งนั้น กราบช่วยเล่าให้ผมฟังทางโทรศัพท์ในวันที่ผมกราบขออนุญาตโทรไปเรียนสอบถามท่านในครั้งนั้นนะครับผม

กราบขอบพระคุณ “อากู๋สี่” อากู๋จั๊กเซี้ยะ แซ่เฮ้ง (จักเซี้ย แซ่เฮ้ง) เป็นที่สุดเลยนะครับผม

โดยความหมายของบรรทัดบนสุด ที่มีตัวหนังสือจีนนั้นโดยรวมจะแปลว่า “ทีเต้ง” หรือ “เซี่ยงเทียน” (แปลว่าเบื้องบน หรือบนสวรรค์)

ชื่อบริเวณแถวกลาง เป็นชื่อพระนามขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ได้รับการแต่งตั้งอ่านว่า “กวง ฮุง เชี้ยง”

และถนัดลงมาอีก เป็นชื่อของท่านพี่น้องร่วมสาบานขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูทั้ง 3 พระองค์ (ท่าน) ที่สวนดอกท้อในครั้งแรก ได้แก่ องค์อากงท่านเทพเจ้าเล่าปี่ หรือองค์อากงท่านพระเจ้าเล่าปี่ องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และองค์อากงท่านเทพเจ้าเตียวหุย

และตรงบริเวณลายผ้ายันต์ฯ ที่เป็นรูปมังกรนั้น จะมีตัวหนังสือที่แปลว่า “เล้ง” หรือมังกร ทั้งด้านซ้ายและขวามือครับผม

กราบขอประทานโทษเป็นอย่างยิ่งถ้าผมสะกดตัวอักษรผิด หรือออกเสียงผิดพลาดประการใด กราบได้โปรดให้อภัยผมด้วยนะครับผม มิสเตอร์เฮาครับผม

ออนี ออนี ออนี กวง เอี้ย กง ปอห่อ ปอห่อ (กราบขออนุญาตเรียนขอพรโดยบอกชื่อของกัลยาณมิตร และครอบครัว หรือคนรู้จัก ตามด้วยพรที่ท่านต้องการกราบขอให้อากงท่านเทพเจ้ากวนอูช่วยในเรื่องต่างๆ)”

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพร “กวง ฮุง เชี้ยง” “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง” “องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู” ณ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ “กวง ฮุง เชี้ยง” “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง” “องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู” ณ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อคุ้มครองผม คุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่าน ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ สมหวัง สมความปรารถนาทุกๆ ประการ มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีพลานามัยที่สมบูรณ์กันทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู (“กวง ฮุง เชี้ยง” “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง”) ท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ท่านไฉซิ้งเอี้ยกง) ท่านเทพเจ้าแป๊ะกงแป๊ะม่า (ท่านแปะกงแปะม่า) ท่านเทพเจ้า ท่านเทพเจ้าเบ้เอี้ย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู (“กวง ฮุง เชี้ยง” “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง”) ท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ท่านไฉซิ้งเอี้ยกง) ท่านเทพเจ้าแป๊ะกงแป๊ะม่า (ท่านแปะกงแปะม่า) ท่านเทพเจ้า ท่านเทพเจ้าเบ้เอี้ย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ได้โปรดช่วยประทานเงิน ประทานทอง ประทานโชค ประทานลาภ ประทานความมั่งคั่ง ประทานความร่ำรวย ประทานความมั่นคง ประทานความเมตตา ประทานความกรุณา ประทานความสุข ประทานความรัก ประทานคู่ครอง ประทานความสวยงาม ประทานความสมหวัง ประทานความมีเสน่ห์ ประทานความสมปรารถนาทุกๆ ประการ ประทานความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การเงิน การงาน และครอบครัว ประทานความแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น ประทานโอกาส ประทานสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ทั้งสิ้น และประทานความอุดมสมบูรณ์พูลสุขให้กับผม ครอบครัวของผม และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม