อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก) ท่านชอบรับประทานขนมเปี๊ยะไส้ดำ (เปี๊ยไส้ดำ)

อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก) ท่านชอบรับประทานขนมเปี๊ยะไส้ดำ (เปี๊ยไส้ดำ)

Ar Lao Pae Rong Sri 051164

https://youtu.be/gk2mxFlQQFo

อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก) ท่านชอบรับประทานขนมเปี๊ยะไส้ดำ (เปี๊ยไส้ดำ) นะครับผม” พี่พรรณ” คุณมณีพรรณ ทองคำปั้น ท่านเป็นหลานสาวท่านหนึ่งของอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก) ท่านช่วยเล่าให้ผมฟังในช่วงที่ผ่านมา นะครับผม

Arlaopaerongsri100865

ด้วยความเคารพ นับถือ และกราบขอบพระคุณท่าน “พี่พรรณ” คุณมณีพรรณ ทองคำปั้น เป็นที่สุดเลยนะครับที่ท่าน “พี่พรรณ” ให้ความเมตตา กรุณา และเอ็นดูกับคุณพ่อ คุณแม่ คุณน้าๆ และผมเสมอมานะครับ

Arlaopaerongsri100865 2

“ท่าน “พี่พรรณ” ท่านใจดี เป็นกันเอง และให้เกียรติสละเวลาร่วมถ่ายภาพหมู่กับคุณพ่อ คุณแม่ คุณน้าชาย คุณน้าสาว และผม เสมอมานะครับผม อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสร่วมพูดคุย และได้รับความรู้มากมายจากท่าน “พี่พรรณ” โดยท่าน “พี่พรรณ” ช่วยเล่าเรื่องต่างๆ ให้ทราบมากมายเลยนะครับผม กราบขอบพระคุณมากๆ นะครับท่าน “พี่พรรณ” ครับ”

และที่สำคัญ ท่าน “พี่พรรณ” ท่านรู้จักกับ “อาไฮ่เจ็ก” (อาเหล่าเจ็ก) และ “อาไฮ่ซ้อ” (อาเหล่าซิ้ม) ซึ่งท่านเป็นเพื่อนกับคุณย่า อาเหล่าเจ็ก และอาเหล่าซิ้มของผมด้วยนะครับ และคุณย่า และอาเหล่าซิ้มของผมท่านก็แซ่โง้วเหมือนกับอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก) ด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลานที ทองศิริ หรือที่ศาลของอาเหล่าแปะโรงสี และที่วัดมะขาม จังหวัดปทุมธานี

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลานที ทองศิริ หรือที่ศาลของอาเหล่าแปะโรงสี และที่วัดมะขาม จังหวัดปทุมธานีได้โปรดช่วยประทานเงิน ประทานทอง ประทานโชค ประทานลาภ ประทานความมั่งคั่ง ประทานความร่ำรวย ประทานความมั่นคง ประทานความเมตตา ประทานความกรุณา ประทานความสุข ประทานความรัก ประทานคู่ครอง ประทานความสวยงาม ประทานความสมหวัง ประทานความมีเสน่ห์ ประทานความสมปรารถนาทุกๆ ประการ ประทานความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การเงิน การงาน และครอบครัว ประทานความแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น ประทานโอกาส ประทานสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ทั้งสิ้น และประทานความอุดมสมบูรณ์พูลสุขให้กับผม ครอบครัวของผม และท่านกัลยาณมิตรที่ผมเคารพรักทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม