กราบขอพร “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน”ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี

กราบขอพร “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน”ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี

Mr.How210265

“หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” (ท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรือ อาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน หรือเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ (ท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ หรือโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้) ที่เคารพบูชา) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี กราบได้โปรดช่วยประทานความสมหวัง และกราบขอให้ผมสามารถก้าวผ่านปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่กำลังประสบพบเจอในตอนนี้ไปได้ด้วยเถิด กราบสาธุ สาธ สาธุ ด้วยนะครับผม

หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” (ท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรือ อาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน หรือเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ (ท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ หรือโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้) ที่เคารพบูชา) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี กราบได้โปรดช่วยปอห่อขอให้ผมมีกุ่ยนั้งเซียหูเยอะๆ ด้วยนะครับผม ขอให้ผมสามารถก้าวข้าม และก้าวผ่านปัญหา อุปสรรค และความรู้สึกกังโค่วไปได้ด้วยเถิด ตอนนี้ผมหมดแรงจริงๆ ครับ

“ผมอยากมีชีวิตที่สวยงามดั่งลวดลายที่แกะสลักลงไปบนพื้นหิน ประสบความสำเร็จกับทุกๆ ความหวัง และความปรารถนา และที่สำคัญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น”

ผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” (ท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรือ อาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน หรือเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ (ท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ หรือโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้) ที่เคารพบูชา) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี ได้โปรดช่วยประทานพรให้ผมประสบกับความสำเร็จ สมหวัง สมความปรารถนาทุกๆ ประการ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยเถิดนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

พร้อมกันนี้ ผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” (ท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรือ อาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน หรือเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ (ท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ หรือโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้) ที่เคารพบูชา) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี ได้โปรดช่วยเหลือท่านกัลยาณมิตรที่ผมเคารพรักทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม