ด้วยความเคารพ นับถือ และกราบขอบพระคุณท่านหลวงปู่สุนันท์ หรือพระครูสุนันท์ แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสลำดับที่ 6 แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ด้วยความเคารพ นับถือ และกราบขอบพระคุณท่านหลวงปู่สุนันท์ หรือพระครูสุนันท์ แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสลำดับที่ 6 แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

Luang Pu 301164

ท่านหลวงปู่สุนันท์ หรือพระครูสุนันท์ แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสลำดับที่ 6 แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ท่านเคยช่วยสอน และให้หนังสือผมมาอ่านในสมัยที่ผมเคยบวชเณร และพักอยู่กับท่านหลวงปู่สุนันท์ในช่วงที่ผมบวชเณรสมัยเด็กๆ นะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ท่านหลวงปู่สุนันท์ หรือพระครูสุนันท์ แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสลำดับที่ 6 แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ท่านให้ความเมตตา กรุณา และเอ็นดูกับคุณพ่อ คุณแม่ และผมเสมอมานะครับผม

อีกทั้งท่านยังรู้จักกับคุณปู่ และคุณปู่คนที่ 2 หรือ น้องชายของคุณปู่คนที่ 2 ของผมด้วยนะครับ

Mr.How080965

ทั้งนี้ ในบทหนึ่งของหนังสือสอนว่า

พ่อแม่คือบูรพาจารย์ของลูก พ่อแม่คือเทวดาของลูก พ่อแม่คือพระพรหมของลูก พ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูก เราเป็นลูกต้องพยายามทำให้ท่านภูมิใจในความเป็นลูก อย่าพยายามทำให้ท่านเสียใจ

ในฐานะลูก ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับ แม้ว่าจะไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็จะพยายามทำให้ได้เกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ครับ ด้วยรักและเคารพคุณพ่อคุณแม่ครับผม อาจจะมีทำผิดบ้างถูกบ้างครับผม

ในช่วงที่ผ่านมา นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ยอดเหนื่อย โดยผมได้พบเจอกับปัญหาใหญ่น้อยมากมาย รวมถึงการสูญเสียคุณพ่อ “ป๋าวุธ” ธีรพงษ์ และคุณแม่ไม่ค่อยสบาย ขณะที่ตัวเองต้องสู้กับปัญหาหลากหลายด้านไปพร้อมๆ กันทั้งเรื่องสุขภาพส่วนตัว เรื่องเงิน เรื่องค่าใช้จ่าย หนี้สิน วิกฤตโฆษณา และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย

“ยอมรับว่าสุดยอดเหนื่อยที่สุดกับชีวิตเลยครับ”

ว่าไปแล้ว ปี 2540 ก็หนักแล้ว ช่วงนี้หนักกว่าอีกครับ นับว่า เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตกับชีวิตจริงๆ ครับ

ในความเป็นจริง เราคงจะขอพรวิเศษไม่ได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอให้ผมสามารถก้าวข้าม และก้าวผ่าน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ไปได้ด้วยดี และโดยเร็วด้วยเถิด รวมถึง ผมกราบขอให้คุณแม่ และผม กลับมามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็วด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม