แบ่งวัตถุมงคลอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ให้เซียนที่เคยเช่าช่วยเช่าคืนไม่ได้ เครียด - เดือดร้อน - จุดธูป และตั้งจิตอธิษฐานกราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ได้โปรดช่วยปอห่อฯ ให้ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายไปให้ได้

แบ่งวัตถุมงคลอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ให้เซียนที่เคยเช่าช่วยเช่าคืนไม่ได้ เครียด - เดือดร้อน - จุดธูป และตั้งจิตอธิษฐานกราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ได้โปรดช่วยปอห่อฯ ให้ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายไปให้ได้

Arlaopaerongsri060166

จุดธูป และตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก)

และกราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก) ได้โปรดช่วยให้ผมสามารถก้าวผ่าน และก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ไปได้ด้วยเถิด กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลานที ทองศิริ หรือที่ศาลของอาเหล่าแปะโรงสี และที่วัดมะขาม จังหวัดปทุมธานี ได้โปรดช่วยประทานเงิน ประทานทอง ประทานโชค ประทานลาภ ประทานความมั่งคั่ง ประทานความร่ำรวย ประทานความมั่นคง ประทานความเมตตา ประทานความกรุณา ประทานความสุข ประทานความรัก ประทานคู่ครอง ประทานความสวยงาม ประทานความสมหวัง ประทานความมีเสน่ห์ ประทานความสมปรารถนาทุกๆ ประการ ประทานความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การเงิน การงาน และครอบครัว ประทานความแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น ประทานโอกาส ประทานสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ทั้งสิ้น และประทานความอุดมสมบูรณ์พูลสุขให้กับผม ครอบครัวของผม และท่านกัลยาณมิตรที่ผมเคารพรักทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

บทเรียนราคาแพง หาไม่ได้ และไม่อยากหา หรืออยากพบเจออีกเลย นับเป็นประสบการณ์ในช่วงหนึ่งของชีวิตที่แสนทรมานเป็นที่สุด ในยามที่เรามีความจำเป็นต้องใช้เงิน หรือเดือดร้อนเรื่องเงิน เราก็ไม่สามารถแบ่งคืนให้กับเซียนสายตรงที่เราเคยเช่าหาได้

ในวันที่เราลองพยายามส่งหาเซียนท่านอื่นๆ ก็ไม่สามารถแบ่งให้เช่าได้ จึงต้องแบกรับกับความเจ็บซ้ำตรงนี้เอาไว้ และเริ่มไม่มั่นใจว่า วัตถุมงคลรุ่นที่เราเช่าหานี้เป็นรุ่นสากล หรือเป็นรุ่นที่เซียน และนักสะสมแบ่งเช่าหาบูชาหรือไม่ เพราะไม่สามารถแบ่งให้เช่า หรือปราศจากการรับเช่าคืน หรือแบ่งให้เซียนท่านอื่นเช่าหาเพื่อส่งมอบให้กับท่านลูกศิษย์ฯ และท่านลูกหลานได้เช่าหาบูชาต่อไปในอนาคตแต่อย่างใด

จึงเป็นความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับเอาไว้เอง และไม่สามารถแบ่งคืน พร้อมกับยอมให้หักเปอร์เซ็นต์ได้แต่อย่างใด นับว่าเป็นอีกประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการเช่าหาวัตถุมงคลของอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก) ในบางรุ่น ซึ่งตรงนี้ในความรู้สึกส่วนตัว เหมือนกับว่า เราได้รับบทเรียนราคาแพง และสอนให้เรารู้ว่า ถ้าในอนาคตจะเช่าหาวัตถุมงคลของอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย อาจจะต้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีหนังสือรับรอง หรือรับประกันเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจว่า ในอนาคตวันหนึ่งวันใด ถ้าเราจะกราบขออนุญาตแบ่งให้เช่าคืน จะได้ไม่มีปัญหาอะไรตามมาแต่อย่างใด ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อตกลงที่ได้ยินยอมและทำกันในวันที่เราเช่าหา และมอบเงินสดให้กับเซียนเพื่อขอแบ่งวัตถุมงคลมาบูชา

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม