วิกฤตการณ์ทางการเงิน ส่งผลต้องกราบขออนุญาตนำวัตถุมงคลที่เคยเช่า ออกมาแบ่งเช่าคืนให้กับเซียนที่เคยเช่าบูชา สุดท้ายไม่สามารถขอแบ่งให้เช่าคืนได้ ได้แต่ปลง-ทำใจ-ทุกข์ใจ พร้อมกับจุดธูป และตั้งจิตอธิษฐานกราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ช่วยปอห่อฯ

วิกฤตการณ์ทางการเงิน ส่งผลต้องกราบขออนุญาตนำวัตถุมงคลที่เคยเช่า ออกมาแบ่งเช่าคืนให้กับเซียนที่เคยเช่าบูชา สุดท้ายไม่สามารถขอแบ่งให้เช่าคืนได้ ได้แต่ปลง-ทำใจ-ทุกข์ใจ พร้อมกับจุดธูป และตั้งจิตอธิษฐานกราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ได้โปรดช่วยปอห่อฯ และช่วยเหลือ

Arlaopaerongsri090166

เริ่มต้นปีใหม่ กับความท้าทายใหม่ๆ เริ่มกลับเข้ามาสู่สภาวะเดิม คือ เร่งหาเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่กำลังจะถึงดีลอีกมากมาย และวิกฤตการหาเงินก็เป็นวิกฤตเร่งด่วนที่ต้องหามาให้ได้ ดังนั้น การแบ่งให้เช่าคืนวัตถุมงคลที่เคยเช่าหาเมื่อหลายปีก่อน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราหมดหนทางที่จะหาเงินในด้านอื่นๆ แล้ว

แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถขอแบ่งให้เช่าคืนได้ เพราะตามหลักสากลทั่วๆ ไป ถ้าเราส่งรูปให้เซียนดูแล้วเซียนดูเฉยๆ นั่นย่อมรู้กันว่า เซียนไม่ได้สนใจวัตถุมงคลองค์ที่เราส่งไปให้ท่านดู

ครั้นจะติดต่อกับไปหาเซียนสายตรงที่เราเคยเช่าหาบูชา ก็ยึดหลักสากลที่ถ้าไม่สนใจก็ดูเฉยๆ และถ้าสนใจก็อาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องราคารับแบ่งเช่าคืน พร้อมกับวิเคราะห์ราคาตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

ตรงนี้เป็นหลักการสากลทั่วๆ ไป รวมถึงการรับประกันการเช่าคืน และระยะเวลาการรับเช่าคืน พร้อมกับหักเปอร์เซ็นต์ ก็อาจจะต้องมีการตกลงกันเป็นที่แน่นอน และให้ชัดเจนที่สุด

ครั้นจะกราบขออนุญาตแบ่งให้เซียนสายตรงท่านอื่นๆ ช่วยแบ่งเช่าบูชา บางท่านก็ไม่นิยมเล่นหาวัตถุมงคลรุ่นดังกล่าวที่เราเช่ามา บางท่านก็ดูเฉยๆ สุดท้ายเราก็ยังไม่สามารถแบ่งวัตถุมงคลให้เช่าได้ หรือว่า วัตถุมงคลองค์ที่เราเช่าหาอาจจะยังไม่เป็นที่สนใจ หรือเล่นหาเป็นรุ่นหลักสากลเหมือนกับรุ่นอื่นๆ

มาถึงตรงนี้ เราคงต้องยอมแพ้ และต้องทำใจ และน้อมรับกับโชคชะตาที่เกิดขึ้นต่อไป

ความหวังสุดท้ายของเราก็ทำเหมือนเดิม คือ จุดธูป และตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก)

และกราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก) ได้โปรดช่วยให้ผมสามารถก้าวผ่าน และก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ไปได้ด้วยเถิด กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลานที ทองศิริ หรือที่ศาลของอาเหล่าแปะโรงสี และที่วัดมะขาม จังหวัดปทุมธานี ได้โปรดช่วยประทานเงิน ประทานทอง ประทานโชค ประทานลาภ ประทานความมั่งคั่ง ประทานความร่ำรวย ประทานความมั่นคง ประทานความเมตตา ประทานความกรุณา ประทานความสุข ประทานความรัก ประทานคู่ครอง ประทานความสวยงาม ประทานความสมหวัง ประทานความมีเสน่ห์ ประทานความสมปรารถนาทุกๆ ประการ ประทานความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การเงิน การงาน และครอบครัว ประทานความแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น ประทานโอกาส ประทานสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ทั้งสิ้น และประทานความอุดมสมบูรณ์พูลสุขให้กับผม ครอบครัวของผม และท่านกัลยาณมิตรที่ผมเคารพรักทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม