เผารูปภาพผ้ายันต์แบบผ้า “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี กราบขอพร

เผารูปภาพผ้ายันต์แบบผ้า “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” (ของท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรืออาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี กราบขอพร

Mr.How270166

วันนี้รู้สึกไม่สบายใจ และทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่ง เลยกราบขออนุญาตกราบขอ Print รูปภาพผ้ายันต์แบบผ้า “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” (ของท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรืออาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 แผ่น

พร้อมกับกราบขออนุญาต และกราบขออัญเชิญตราประทับส่วนพระองค์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ประทับลงบนรูปภาพผ้ายันต์แบบผ้าฯ ทั้ง 3 แผ่น พร้อมด้วยการเตรียมกระดาษหงิ่งเตี๋ย (งิ่งเตี๋ย) 3 แผ่น และจุดธูป 16 ดอกที่หน้าบ้าน พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานกราบเรียนเชิญองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรืออาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียนท่านเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ (ท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ หรือโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้) ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) ท่าน “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” (ของท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรืออาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี กราบได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มครองขอให้ผม คุณแม่ และครอบครัวของผมสามารถก้าวข้าม และก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยเถิด กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

หลังจากที่ผมตั้งจิตอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมกราบขออนุญาตเผา “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” (ของท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรืออาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้ง 3 แผ่น พร้อมด้วยกระดาษหงิ่งเตี๋ย (งิ่งเตี๋ย) 3 แผ่นพร้อมกันนะครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธา “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” (ของท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรืออาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

จะว่าไปแล้วในทุกวันนี้ การเผาฮู้มังกงเขียว หรือเผาแชเล้งฮู้ แบบกระดาษนั้น อาจจะไม่เหมือนสมัยก่อน (โดยส่วนตัวของผมเอง) สืบเนื่องจากวัตถุมงคลที่ทันท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี อธิษฐานจิตนั้นอาจจะมีจำนวนจำกัด หรืออาจจะมีในจำนวนที่ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับในสมัยก่อน

แต่ยังทันพอมีของที่ผ่านการอธิษฐานจิตโดย “อาเฮียมิ้ง” สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ (มีแหล่งข่าวท่านหนึ่งให้ความกรุณา และช่วยเล่าให้ฟังว่า “อาเฮียมิ้ง” ท่านเป็นลูกศิษย์ท่านหนึ่งของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) ได้โปรดให้อภัยผมด้วยนะครับ ถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดไป ได้โปรดให้อภัยผมด้วนะครับผม)

ดังนั้น โดยส่วนตัวของผมแล้ว ไม่ว่าจะเป็น “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” ของเก่า หรือของใหม่ และแบบกระดาษ หรือแบบผ้า ล้วนศักดิ์สิทธิ์หมดนะครับผม และผมจึงกราบขออนุญาตขอใส่กรอบและตั้งบูชา พร้อมกับจุดธูป และกราบตั้งจิตอธิษฐาน และกราบขอให้ “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” (ของท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรืออาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มครองฯ ในเรื่องต่างๆ แทนนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

และมีบางครั้งที่ผมรู้สึกสุดๆ จริงๆ รู้สึกติดขัด รู้สึกไม่สบายใจ และเรื่องอื่นๆ ผมจึงกราบขออนุญาตกราบขอ Print รูปภาพผ้ายันต์แบบผ้า “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” (ของท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรืออาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกราบขอใช้เผาแทนในแต่ละครั้ง (เหมือนกับครั้งนี้) นะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

สุดท้ายนี้ ผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรืออาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน ท่านเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ (ท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ หรือโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้) ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” และท่าน “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี กราบได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

อีกทั้งผมขอน้อมกราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรที่เคารพรักของผมทุกๆ ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

หมายเหตุ : ตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผม กราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน รับฟัง และพิจารณาข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง กราบขอบพระคุณเป็นที่สุดเลยนะครับผม