จำนวนการจัดสร้าง “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี ค่อนข้างมีในจำนวนจำกัด

จำนวนการจัดสร้าง “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี ค่อนข้างมีในจำนวนจำกัด

AJSanga010265

ย้อนตำนานจำนวนการจัดสร้าง “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” (ท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรือ อาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน หรือเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ (ท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ หรือโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้) ที่เคารพบูชา) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี อีกครั้งหนึ่ง

AJSanga010265 2

จากการกราบเรียนสอบถามอาแปะสมเกียรติในช่วงที่ผ่านมานั้น ได้ความว่ามีการจัดสร้างมาเรื่อยๆ สร้างมานานแล้ว และท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) ได้ทยอยแจกให้กับท่านคณะลูกศิษย์ฯ

AJSanga080361

ขณะที่จำนวนการจัดสร้างนั้น อาแปะสมเกียรติเล่าว่าจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ เนื่องจากจัดสร้างในจำนวนจำกัด เพราะต้องคัดหยกและค่อยๆ ทำมาถวายท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ)

AJSanga080361 2

ดังนั้น “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” แต่ละองค์จะไม่เหมือนกันและแกะตามลายหยกเป็นหลัก จึงนับได้ว่าวัตถุมงคลชิ้นนี้เป็นวัตถุมงคลชิ้นพิเศษชิ้นหนึ่งของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) ที่ทรงคุณค่าทางจิตใจเป็นที่สุด โดยเฉพาะบรรดาท่านลูกศิษย์ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) ที่ได้รับต่างหวงแหนเป็นอย่างยิ่ง และที่สำคัญ หินหยกฯ ดังกล่าวนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆ ครับผม

สอดคล้องกับเรื่องนี้ที่“อาอี้แต๋ว” คุณจินตนา กุลกอบเกียรติ ท่านเป็นบุตรีคนโตของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ และเป็นกรรมการและผู้จัดการ อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน ท่านได้เคยเล่า หรือกล่าวให้ผมฟังในช่วงที่ผ่านมาว่า “อาเจ้ลั้งเคยบอกกับท่านว่าหินหยกฯ จัดสร้างได้ในจำนวนจำกัด หรือน้อยมาก เพราะหินหยกแกะแล้วแตก และเสียหายค่อนข้างเยอะ หาสมบูรณ์ได้ค่อนข้างน้อย จึงทำให้จัดสร้างได้ในจำนวนไม่มาก และค่อนข้างหายากมาก”

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม