แหล่งข่าวแนะนำให้ลองปรึกษาพี่ๆ ทนายความดูว่า พอจะดำเนินคดีกับเซียนพระที่ไม่รับซื้อพระคืนได้หรือไม่?

แหล่งข่าวแนะนำให้ลองปรึกษาพี่ๆ ทนายความดูว่า พอจะดำเนินคดีกับเซียนพระที่ไม่รับซื้อพระคืนได้หรือไม่?

BCC200366

https://youtu.be/yTw3FdNxjBU

เศร้า ยังไม่สามารถคืนพระที่เคยเช่ากับเซียนพระสายตรงที่มีคนรู้จักมากมาย โดยเฉพาะองค์พระบูชาอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก)

BCC200366 2

รวมถึง การเช่าเหรียญท่านอาเซียนแป๊ะโค้วโพธิสัตว์ (ท่านอาเซียนแป๊ะโค้วผ่อสัก) หรือท่านอาเซียนแป๊ะโค้วเซี่ยงงี่ ชื่อเดิม ท่านอาเซียนเอี๊ยฮง แซ่เล้า (ท่านอาเซียนเล้าเอี๊ยฮง หรือ ท่านอาเซียนเล้าเอี๊ยฮงผ่อสัก) จากเซียนพระหนุ่มไฟแรงเปิดร้านพระเครื่องใหญ่โตมากๆ

แหล่งข่าวช่วยแนะนำในหลากหลายวิธี รวมถึง การให้ลองปรึกษาพี่ๆ ทนายความดูว่า พอจะดำเนินคดี หรือช่วยเหลือในเรื่องใดได้บ้างไหม นะครับผม