“แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี

“แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี

BCC040566

“ปาฏิหาริย์ กับตำนาน ที่ยังชวนให้นึกถึง และเมื่อคิดถึง และคิดแล้วยังรู้สึก “ขนลุกอยู่” ในความศักดิ์สิทธิ์ “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” อยู่เลยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ศรัทธา บารมี ตำนาน ปาฏิหาริย์ ความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์ ของ “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” (ของท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรืออาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน หรือเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ ที่เคารพบูชา) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธา “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” (ของท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรืออาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน หรือเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ ที่เคารพบูชา) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” (ของท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรืออาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน หรือเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ ที่เคารพบูชา) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี กราบได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อปกป้องคุ้มครองขอให้ทุกๆ ท่านขอจงมีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน การเงิน คู่ครอง ครอบครัว ปราศจากทุกข์ภัยใดๆ ทั้งสิ้น ปราศจากความโศกเศร้า หม่นหมอง และความเศร้าหมองใดๆ ทั้งสิ้น ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ สิ่งที่เป็นมงคลให้กับทุกๆ ท่าน รวมถึง คนรอบข้างของทุกๆ ท่านด้วยเถิด ขอให้ทุกๆ ท่านได้พบเจอแต่ความสุข ความเมตตา ความกรุณา และได้รับความเอ็นดูจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อนสนิทมิตรสหาย ญาติมิตร รวมถึงกัลยาณมิตรของทุกๆ ท่านด้วยเถิด ขอให้ทุกๆ ท่านประสบความสำเร็จได้รับลาภ ผล พูน ทวี ทวีคูณกันทุกๆ ท่านด้วยเถิด กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ปาฏิหาริย์ กับตำนาน ที่ยังชวนให้นึกถึง และเมื่อคิดถึง และคิดแล้วยังรู้สึก “ขนลุกอยู่” ในความศักดิ์สิทธิ์ “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” อยู่เลยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล กราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน รับฟัง และพิจารณาข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง กราบขอบพระคุณเป็นที่สุดเลยนะครับผม