เหรียญไม่มีห่วง (เหรียญหมดห่วง) รุ่นแรก องค์อาเซียนท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เหรียญไม่มีห่วง (เหรียญหมดห่วง) รุ่นแรก องค์อาเซียนท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

BCC070566

เหรียญรุ่นแรก องค์อาเซียนท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี อีก 1 เหรียญครับผม

BCC070566 2

เหรียญนี้ ไม่มีห่วง หรือถูกตัดห่วงออกนะครับผม ไม่ทราบว่า ใครเป็นคนตัดนะครับ หรือตัดตั้งแต่แรก หรือว่า มีการนำมาตัดออกในภายหลังนะครับผม

BCC070566 3

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

“ชอบๆๆๆๆๆ ครับผม”

มีท่านแหล่งข่าวท่านหนึ่ง กล่าวกับผมถึง “เหรียญรุ่นแรก องค์อาเซียนท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เหรียญดังกล่าวนี้” ว่า เหรียญหมดห่วง (เหรียญไม่มีห่วง) อาราธนาขึ้นคอ (ห้อยขึ้นคอ) แล้วรู้สึกหมดห่วง และไร้ความกังวล เพราะไม่มีห่วงนะครับผม”

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม