กราบขอบารมี และกราบขอพรท่านหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสะพานสูง นนทบุรี กราบได้โปรดช่วยให้ผมสามารถขจัดปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยเถิด กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

กราบขอบารมี และกราบขอพรท่านหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสะพานสูง นนทบุรี กราบได้โปรดช่วยให้ผมสามารถขจัดปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยเถิด กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

BCC080566

“ถ้ามีเหตุสุขทกข์เกิดขึ้น ให้ระลึกถึงฉันก็แล้วกัน”

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสะพานสูง นนทบุรี

กราบขอให้ท่านหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสะพานสูง นนทบุรี กราบได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยคุ้มครองผม คุณพ่อ คุณแม่ และท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

BCC080566 2

ผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสะพานสูง นนทบุรี กราบได้โปรดช่วยดลจิตดลใจขอให้เซียนพระทั้ง 2 ท่านที่ผมได้เคยไปกราบขอแบ่งเช่าวัตถุมงคล องค์อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย และเหรียญท่านอาเซียนแป๊ะโค้วโพธิสัตว์ รุ่นแรก กราบได้โปรดช่วยหันหลังกลับมารับผิดชอบ และรับเช่าวัตถุมงคลคืนตามข้อตกลงที่เคยมีการพูดคุยกันในครั้งก่อนด้วยเถิดนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

หรือผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสะพานสูง นนทบุรี กราบได้โปรดช่วยดลจิตดลใจขอให้มีท่านลูกหลาน และท่านลูกศิษย์ฯ ที่เคารพ และศรัทธาวัตถุมงคลที่ผมเคยเช่า องค์อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย และเหรียญท่านอาเซียนแป๊ะโค้วโพธิสัตว์ รุ่นแรก และกราบมาขอแบ่งเช่าวัตถุมงคลไปบูชาคุ้มครองต่อจากผมด้วยเถิดนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

(สืบเนื่องจากผมเคยไปขอแบ่งเช่าองค์พระบูชาอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ (ท่านอาเซียนโง้วกิมโคยผ่อสัก หรือ ท่านอาเหล่าแปะโง้วกิมโคยผ่อสัก) รุ่นดังกล่าวนี้ จากเซียนสายตรงที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์มากๆ ท่านหนึ่ง (สายตรงรู้จักท่านเยอะครับผม) และท่านเป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลของอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย อยู่บนห้างแห่งหนึ่งแถวๆ นนทบุรี

รวมถึงไปกราบขอแบ่งเช่าเหรียญท่านอาเซียนแป๊ะโค้วโพธิสัตว์ (ท่านอาเซียนแป๊ะโค้วผ่อสัก) หรือท่านอาเซียนแป๊ะโค้วเซี่ยงงี่ ชื่อเดิม ท่านอาเซียนเอี๊ยฮง แซ่เล้า (ท่านอาเซียนเล้าเอี๊ยฮง หรือ ท่านอาเซียนเล้าเอี๊ยฮงผ่อสัก) จากเซียนพระหนุ่มไฟแรงเปิดร้านพระเครื่องใหญ่โตมากๆ ท่านเป็นเซียนพระที่มีชื่อเสียงและมีอนาคตไกลมากๆ เลยนะครับผม มีคลิปต่างๆ มากมายล้วนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านเก่งมากๆ เลยนะครับผม)

ผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพรท่านหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสะพานสูง นนทบุรี กราบได้โปรดช่วยให้ผมสามารถก้าวข้าม และก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ไปได้ด้วยเถิด กราบขอให้ความดีที่ผมเคยทำมาในอดีต และในปัจจุบัน กราบได้โปรดช่วยส่งให้ผมสามารถก้าวข้ามปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่กำลังประสบพบเจออยู่ในขณะนี้ ให้สามารถก้าวผ่านไปได้ด้วยดีด้วยเถิด กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

“ผมเชื่อว่ากฎแห่งกรรมให้ความยุติธรรมเสมอ แม้ว่าเราอาจจะไม่ทันได้เห็นในชาตินี้ ก็อาจจะได้เห็นในชาติหน้า แต่ถ้าทันได้เห็นในชาตินี้ก็ถือว่าเป็นบุญที่ใหญ่โตและมหาศาลแล้วครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับ”