“ท่านปิด เราก็เปิด ตำนาน “ผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย” และ “ผ้ายันต์ลุยไฟโค้วโต่วฮู้” ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน ทั้งแบบยุคดั้งเดิม หรือยุคต้น และแบบย้อนยุค ในแบบที่ผมจัดสร้างนะครับผม”

“ท่านปิด เราก็เปิด ตำนาน “ผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย” และ “ผ้ายันต์ลุยไฟโค้วโต่วฮู้” ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ทั้งแบบยุคดั้งเดิม หรือยุคต้น และแบบย้อนยุค ในแบบที่ผมจัดสร้างนะครับผม”

BCC110566

ตำนานในอดีต ส่งต่อเรื่องเล่าในปัจจุบัน กับตำนาน ผ้ายันต์ฯ รุ่นต่างๆ ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู (“กวง ฮุง เชี้ยง” “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง”) ที่ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

BCC110566 2

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู (“กวง ฮุง เชี้ยง” “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง”) ท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ท่านไฉซิ้งเอี้ยกง) ท่านเทพเจ้าแป๊ะกงแป๊ะม่า (ท่านแปะกงแปะม่า) ท่านเทพเจ้า ท่านเทพเจ้าเบ้เอี้ย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู (“กวง ฮุง เชี้ยง” “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง”) ท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ท่านไฉซิ้งเอี้ยกง) ท่านเทพเจ้าแป๊ะกงแป๊ะม่า (ท่านแปะกงแปะม่า) ท่านเทพเจ้า ท่านเทพเจ้าเบ้เอี้ย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กราบได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มครองขอให้ผมสามารถก้าวข้าม และก้าวผ่านปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ไปให้ได้ด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู (“กวง ฮุง เชี้ยง” “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง”) ท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ท่านไฉซิ้งเอี้ยกง) ท่านเทพเจ้าแป๊ะกงแป๊ะม่า (ท่านแปะกงแปะม่า) ท่านเทพเจ้า ท่านเทพเจ้าเบ้เอี้ย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กราบได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มครองขอให้ผม คุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา ท่านลูกหลาน และท่านลูกศิษย์ฯ และท่านกัลยาณมิตรที่ผมเคารพรักทุกๆ ท่าน ขอจงมีแต่ความสุข สมหวัง สมความปรารถนา ในหน้าที่การงาน การเงิน ครอบครัว คู่ครอง พ้นเคราะห์ พ้นโศก พ้นโรค พ้นภัย พ้นเสนียดจัญไร ปราศจากโรคภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ที่พึ่งทางใจ พร้อมกับผมขอน้อมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับตำนานผ้ายันต์ฯ ผ้า หรือฮู้ผ้า และผ้ายันต์ฯ ที่ผมจัดสร้างด้วยนะครับผม (ป้องกันการถูกปิดตำนาน เมื่อถูกปิด เราก็เปิด และเราก็ถือโอกาสเปิดตำนานต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นการยืนยันเกี่ยวกับตำนานที่เราเปิดไปจนตราบนานเท่านาน หรือ ชั่วฟ้าดินทลายเลยนะครับผม) เพื่อเป็นการสืบสานตำนานที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในยุคของผม หรือ เรียกกันอีกนัยว่า เป็นการย้อนตำนานผ้ายันต์ฯ ในแบบย้อนยุค ทั้งตำนาน “ผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย” ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม รวมถึง “ผ้ายันต์ลุยไฟโค้วโต่วฮู้” ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ที่เคยโด่งดังมากๆ ในอดีต ในยุคของอาเหล่าแปะ หรือ “จับเกี๊ยมแปะ” ซึ่งท่านมีองค์ประทับของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู และเคยมีการประทับทรงองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ภายในศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในช่วงหลายสิบปีก่อน นะครับผม

(ตำนานเรื่องนี้ อาจจะพอกราบเรียนสอบถามท่านลูกหลาน และท่านลูกศิษย์ฯ ที่ทันในยุคดังกล่าวได้นะครับผม)

และที่ขาดไม่ได้เลยครับ คือ “อากู๋สี่” หรืออากู๋จั๊กเซี้ยะ แซ่เฮ้ง (จักเซี้ย แซ่เฮ้ง) ผมต้องขอน้อมกราบขอบพระคุณ “อากู๋สี่” เป็นที่สุดที่ท่านให้ความเมตตา กรุณา และเอ็นดูกับผม (หลานชายคนนี้เป็นที่สุดเลยนะครับผม) เสมอมาเลยนะครับผม

“อากู๋สี่” ซึ่งท่านนอกจากจะมีศักดิ์เป็นพี่ชายบุญธรรมของคุณแม่ของผมแล้ว ท่านยังมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ และได้รับมอบหมายหน้าที่หลักอีกท่านหนึ่งให้เป็นคนเขียนอักษรลงบนผืนผ้ายันต์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู เพื่อแจกจ่ายให้กับท่านลูกศิษย์ฯ ในสมัยนั้นในยุคของอาเหล่าแปะ หรือ “จับเกี๊ยมแปะ” ซึ่งท่านมีองค์ประทับของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู และเคยมีการประทับทรงองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ภายในศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในช่วงหลายสิบปีก่อน

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบพระคุณ คุณตาของผม หรือ “เซี๊ยะกายเจ็ก” ที่ท่านเป็นต้นแบบบุคคลตัวอย่างให้ผมได้ปฏิบัติตาม และทำตามเจตนารมณ์ของคุณตาเสมอมานะครับผม พร้อมด้วยคุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอาของผม รวมถึงท่านลูกหลาน และท่านลูกศิษย์ฯ ที่มาช่วยกันสืบสานตำนานผ้ายันต์ฯ ที่เคยโด่งดังมากๆ ในอดีตกันอีกครั้งในแบบย้อนยุคที่ผมเป็นคนจัดสร้างด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม