กราบขอร่วมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ (วันเทวสมภพ) ขององค์อาเซียนท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรือท่านอาเซียนลื่อทงปิน ท่านอาเซียนลำดับที่ 3 ของท่านอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือท่านเทพเจ้า 8 เซียนปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2566

กราบขอร่วมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ (วันเทวสมภพ) ขององค์อาเซียนท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรือท่านอาเซียนลื่อทงปิน ท่านอาเซียนลำดับที่ 3 ของท่านอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือท่านเทพเจ้า 8 เซียนปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2566

BCC010666

ฮก หยู่ ตัง ไห่ ซิ่ว ปี่ หน่ำ ซัว

BCC010666 2

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาองค์อาเซียนท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรือท่านอาเซียนลื่อทงปิน ท่านอาเซียนลำดับที่ 3 ของท่านอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือท่านเทพเจ้า 8 เซียน ท่านเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ (ท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ หรือโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้) ท่านเทพเจ้าโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้ (ท่านเทพเจ้า 8 เซียน) ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ที่ อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

BCC010666 3

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้องค์อาเซียนท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรือท่านอาเซียนลื่อทงปิน ท่านอาเซียนลำดับที่ 3 ของท่านอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือท่านเทพเจ้า 8 เซียน ท่านเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ (ท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ หรือโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้) ท่านเทพเจ้าโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้ (ท่านเทพเจ้า 8 เซียน) ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ที่ อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อคุ้มครองขอให้ทุกๆ ท่านขอจงมีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน การเงิน คู่ครอง ครอบครัว ปราศจากทุกข์ภัยใดๆ ทั้งสิ้น ปราศจากความโศกเศร้า หม่นหมอง และความเศร้าหมองใดๆ ทั้งสิ้น ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ สิ่งที่เป็นมงคลให้กับทุกๆ ท่าน รวมถึง คนรอบข้างของทุกๆ ท่านด้วยเถิด ขอให้ทุกๆ ท่านได้พบเจอแต่ความสุข ความเมตตา ความกรุณา และได้รับความเอ็นดูจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อนสนิทมิตรสหาย ญาติมิตร รวมถึงกัลยาณมิตรของทุกๆ ท่านด้วยเถิด ขอให้ทุกๆ ท่านประสบความสำเร็จได้รับลาภ ผล พูน ทวี ทวีคูณกันทุกๆ ท่านด้วยเถิด กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม