อยากให้ช่วยสนับสนุนช่วยท่านผู้สูงอายุ - คุณแม่ของผมด้วยนะครับเดือนละ 3,000 บาท

อยากให้ช่วยสนับสนุนช่วยท่านผู้สูงอายุ - คุณแม่ของผมด้วยนะครับเดือนละ 3,000 บาท

BCC250167

https://youtu.be/ufy0Uns-mTs

ใจจริงก็อยากให้ภาครัฐฯ ช่วยสนับสนุนช่วยท่านผู้สูงอายุ รวมถึงคุณแม่ของผมด้วยนะครับ จะได้มีเงินมาใช้จ่าย หรือสำรองใช้จ่ายในช่วงนี้เช่นกันนะครับ อาทิเช่น เดือนละ 3,000 บาท อย่างน้อยๆ ผมก็ยังพอนำเงินที่ได้เฉลี่ยวันละ 100 บาท มาช่วยดูแลคุณแม่ของผมได้ในยุคที่เรา (คือ ผมเอง) ไม่มีรายได้ มีแต่หนี้ และรายจ่ายท่วมศีรษะอยู่ในขณะนี้นะครับผม การได้รับการช่วยเหลือ และสนับสนุนจากทางภาครัฐฯ นับได้ว่า เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยประคับประคองสถานการณ์ของครอบครัวเราได้เป็นอย่างดี